Vingård - hobbyodling Västra Götalands län

Ingeröd 3:1, Åbyfjorden